Visy Beatrix: A Macskakő nyolcadik életeMűfaj, narráció, emlékezet Lengyel Péter prózájában

Lengyel Péter eddigi életművének első teljességre törekvő áttekintését tartja kezében az olvasó. Szerzője egységes, folyamatos ívnek látja ezt a jelentős prózaírói munkásságot, amelynek központi mozzanatát a nyom, illetve a nyomkeresés fogalmaiban jelöli meg. Lengyel Péter művei ,,nyomozó" regények, s a nyomozás tárgya - a detektívregény műfaji sajátosságaira utalóan - mindig valamilyen múltbeli történés.

 Megvásárolható itt!