"Figyeljétek a mesélő embert"Lengyel Péter-konferencia

A PPKE BTK Magyar Irodalomtudományi Intézete és Esztétika tanszéke „Figyeljétek a mesélő embert.” címmel tudományos konferenciát szervez Lengyel Péter életművéről a Pázmáneumon december 3-án.

Az elmúlt évtized újraolvasási és újrafelfedezési hulláma - nemzedéke jelentékeny alkotói közül egyedül - jóformán teljességgel elkerülte Lengyel Péter életművét. A 2010-ben megkapott Kossuth-díj, és a tavalyi, hetvenedik születésnaphoz illeszkedő méltatások, valamelyest megtörték a Lengyel Péter körüli hallgatást, azt a csendet, amelyet a szerző tudatos és minden mozdulatában ön-azonos visszavonulása és izolációja pecsételt le végérvényesen. A hetvenedik születésnap alkalmából Radnóti Sándor többek között így jellemezte ezt a helyzetet: „Lengyel Péter tizenhat éve nem publikál. Ha tizenhat éve nem élne - hála Isten él, és Isten éltesse -, az utókor elvégezte volna az elvégzendőket életművével. Most azonban zavar, bizonytalanság, és - sajnos - a felejtés működik.” (Radnóti Sándor: Az adósság, a hűség és a remény Lengyel Péter 70 = R.S.: Az Egy és a Sok, Jelenkor, Pécs, 2010, 53-56.)

A Piliscsabán megrendezésre kerülő konferencia ezen a helyzeten szeretne változtatni. A zavar helyett értelmező aktivitást, a bizonytalanság helyett megtalált és megérvelt bizonyosságokat, a felejtés helyett pedig mindenképpen emlékezést és odafordulást. Odafordulást egy olyan izgalmas-szövésű és talányos életmű felé, amely, a példamutató mesterhez, Ottlikhoz hasonlóan, nem nyilvánosan és kifelé, hanem ellenkezőleg: titkosan és elsősorban befelé íródik.

PROGRAM

9.30 ─ 9.40: Megnyitó -- Dr. Botos Máté, a PPKE BTK dékánja és Dr. Hargittay Emil, a PPKE BTK Magyar Irodalomtudományi Intézetének vezetője

Elnök: Bazsányi Sándor

9.40 ─ 10.00 Pór Péter: A búcsú bolyongásai

10.00 ─ 10.20 Radvánszky Anikó: Loci memoriae. Az emlékezés alakzatai Lengyel Péter prózájában

10.20 ─ 10.40 Mekis D. János: Prózafordulat, hallgatás-esztétika, implicit szerző – csomópontok és lehetőségek a Lengyel Péter-értelmezésben

 

10.40 ─ 11.00 Vita, szünet

 

Elnök: Radvánszky Anikó

11.00 ─ 11.20 Horkay Hörcher Ferenc: Az irodalmi kötődés természete. Az Ottlik-Lengyel szál

11.20 ─ 11.40 Vári György: Fordulat és nosztalgia ─ Balassa Péter Lengyel Péterről

 

11.40 ─ 12.15 Vita

 

12.30 ─ 14.00 Ebéd

 

Elnök: Mekis D. János

14.00 ─ 14.20 Papp Ágnes Klára: Az emlékezet városai ─ térképzetek Lengyel Péter prózájában

14.20 ─ 14.40 Finta Gábor: Próbajárat a regényhez

14.40 ─ 15.00 Garami András: A műfajok szerepe a Lengyel Péter-regények narrációjában

 

15.00 ─ 16.00 Vita, szünet

 

16.00 ─ 17.00 Kerekasztal-beszélgetés

 

Moderátor: Szegő János

Résztvevők: Károlyi Csaba, Nagy Gabriella, Parti Nagy Lajos, Radnóti Sándor, Visy Beatrix

 

A konferencia védnöke: Dr. Botos Máté, a PPKE BTK dékánja

 

Szervezőbizottság: Radvánszky Anikó, Bazsányi Sándor, Szegő János

 

A konferenciát támogatja: a Nemzeti Kulturális Alap és a PPKE BTK Hallgatói Önkormányzata

 

Cím: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, 2087 Piliscsaba Egyetem u. 1., Pázmány terem