Thomka Beáta

Thomka Beáta: Az emlékezés szélén

Lengyel Péter: Cseréptörés, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1978

A regény az ember személyes sorsra való igényét mondja ki. Lengyel Péter regénye, a Cseréptörés nem véletlenül idézte fel bennünk Hamvas Béla regényelméleti megállapítását. Ennek a nagyepikai vállalkozásnak egyik mozgatórugója a fenti tétel: hogy ennek az igénynek a kimondásához formát teremthessen, Lengyel nehéz és fáradságos utat választott.