Róla - Monográfia

Mellékszereplők

Részlet Visy Beatrix: A macskakő nyolcadik élete c. könyvéből

„Kiről írtál te, fiam? Mondd meg. Mondd.” (Mellékszereplők)


A hetvenes évek prózairodalmának igazi újdonsága a hatvanas évekéhez képest poétikailag jelölhető ki: tematikailag, motívumaiban, a művek jelentésintencióival párhuzamosan teljesen új formaintenciókat hoztak létre.


Emlékezet (részlet)

Részlet Visy Beatrix: A Macskakő nyolcadik élete c. könyvéből

A névnek, a megnevezésnek mint az emlékezet szinte nélkülözhetetlen alakzatának mindhárom1 regényben kiemelt szerepe van. Az utcanevek játéka a Macskakőben válik bravúrossá, ám a két korábbi regény is utcanevek, személynevek, álnevek, egyszerűen nevek sokaságát alkalmazza az átlagosnál gazdagabban. A név szükségszerű és lényegi viszonyban áll az emlékezettel, a név védelmet biztosít az idővel szemben.


A nyomok a Két sötétedéshez vezetnek

Részlet Visy Beatrix: A Macskakő nyolcadik élete c. könyvéből

„Ez az egész: a hármast a négyesből kell nézni, mert csak onnan látható. Kell a teljes előhíváshoz, hogy tudja az ember: ez az egész a múlt lesz számára. Hogy annak tudja olvasni.” (Két sötétedés)


Lengyel Péter Két sötétedés (továbbiakban KS) című elbeszéléskötete nagyon szoros belépőt nyújt a regényíró Lengyel Péterhez, s ezt a kijelentésünket elsősorban nem a szerző közlésére alapozzuk.1