Mészáros Sándor

Mészáros Sándor: Az apának és fiúnak

Lengyel Péter: Macskakő

Manapság többnyire a ponyvaíróknak vannak történeteik. Ez a némileg irigykedő megállapítás rávilágíthat arra az egyre mélyülő szakadékra, ami a magas és tömegkultúrát egymástól elválasztja. Közismert, hogy a modern próza számára mélyen kérdésessé vált a történet elbeszélhetősége, mert kimerültek azok a formaképző eljárások, amelyek egységes történetté szervezhették a töredezett és a köznapiságba zárt élet idejét. Ezzel szemben az elveszített történet az irodalom alatti műfajokban kilúgozva és aggálytalanul élt tovább.