Kulcsár Szabó Ernő

Kulcsár Szabó Ernő: Családregény és „kistörténelem”

Lengyel Péter: Cseréptörés

Hogy van-e a létnek kézzelfogható realitása, filozófiai kérdés. Bölcseleti rendszerektől függően többféle válasz is adható rá. De még a „létbe-vetettség” klasszikus gondolkodója is azt vallotta, hogy eme létközelség, mint realitás elsősorban az ember természetes környezetében – úgy mint haza, közösség, család – tapasztalható meg. Hogy mindjárt e regényből vegyük a példát: Voronyezst – a maga részéről voltaképpen okkal – nem említi az egyetemes történetírás.