Dömötör Edit

Dömötör Edit: Találtam egy könyvet

Narratívakoncepciók Lengyel Péter „Macskakő” című regényében

Viktor Sklovszkij és Tzvetan Todorov munkái óta sokan és sokféle szempontból hívták fél a figyelmet arra, hogy a detektívtörténetekben a narratíva fogalmának kitüntetett szerepe van – mind tematikai, mind poétikai szinten.