Alföldy Jenő

Alföldy Jenő: Ér a nevünk

Lengyel Péter: Cseréptörés


A kritikusi, pontosabban olvasói felszólalás belső késztetését soha nem éreztem olyan erősen, mint most, Lengyel Péter regénye, a Cseréptörés elolvasása után. Ezt nemcsak az okozza, hogy a könyvet az elmúlt harminc év egyik legfontosabb szépprózai műalkotásának tartom. Kritikustársam, Kis Pintér Imre És-beli kritikája (Mi a kultúra?, szeptember 8.) értékítéletével és szakszerűségével sincs különösebb elégedetlenkedni valóm. Személyesebb okom van a megszólalásra.


Alföldy Jenő: A kőkocka hét élete

Lengyel Péter: Macskakő, Szépirodalmi

„Detektív regény”-nek tünteti föl alcímében Macskakő című munkáját Lengyel Péter. Mi több, azt is odaíratja a borító tervezőjével, Benkő Annával a bő tartalomismertetéssel szolgáló födéllapra, hogy „Legújabb Aluljáró népkönyvecske”. (A Kortárs Ponyva címmel közölte folytatásokban a mű részletit.) A címlapon a szerző – Merényi Endre által készített – portréja látható, alulról megvilágítva. E világításmódot a fotós szakmában „ördöginek” mondják. A kép alatt újabb szerzői információ: „Vigyázat: zugirodalom!